ا

ثـاقـب زهـرا

برکه ای در همین نزدیکی ست
با نیلوفری در آن
در انتظار دیدار ساحل
آه
چه انتظاری عبث
هرگز نشود این دیدار
تا زمانی که اشک برگهایش در برکه جاریست
نرسد به ساحل

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب
پیوندها
حدیث موضوعی

تعبیر خواب آنلاین


 • انجمن

 • استخاره آنلاین با قرآن کریم
  
  فال حافظ

  ابزار فال حافظ


  قالب

  ۱۸۸ مطلب با موضوع «خواندنی» ثبت شده است

  ﻓﺮﺩﯼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻧﻘﺎﺵ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻨﻮﻥ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺖ.
  ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﻭ ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ که ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻡ.
  ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ﺭﺳﯿﺪ، ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ،
  ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻗﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ 
  ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ...

  ﻏﺮﻭﺏ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ!
  ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩ.
  ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﻋﯿﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﮑﺸﯽ؟
  ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ...
  ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻗﻠﻢ ﺭﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ :
  "ﺍﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻗﻠﻢ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ "
  ﻏﺮﻭﺏ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ !
  ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﮔﻔﺖ :
  ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺟﺮﺍﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻪ.

  • ثاقب زهرا

  آنکه هوای بهشت داشته باشد مرد نیست

  مرد آن است که بهشت آرزوی دیدن وی را داشته باشد.

  بایزید بسطامی

  • ثاقب زهرا

  صلاح کار کجا و من خراب کجا

  ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

  دلم زصومعه بگرفت و خرقه ی سالوس

  کجاست دیر مغان و شراب ناب کجاست

  • ۰ نظر
  • ۲۷ فروردين ۹۵ ، ۰۰:۲۸
  • ثاقب زهرا

  در دنیا تماشاگهی عظیم وجود دارد که دریا نامیده می شود.

  تماشاگهی با عظمت تر از آن وجود دارد که آسمان لاجوردین است.

  تماشاگهی با عظمت تر از این وجود دارد که وجدان آدمی است.

  ویکتور هوگو

  • ثاقب زهرا

  دنیا چو حباب است، ولکن چه حباب

  نه بر سر آب، بلکه بر روی سراب

  آن هم چه سرابی که ببینند به خواب

  آن خواب چه خواب، خوابِ بد مستِ خراب

  • ثاقب زهرا

  خداوندا! احساس میزبانی تو برای وجود بینهایت کوچک ما در

  اقلیم هستی است که این قفس تنگ را برای ما قابل تحمل ساخته است.

  ما را به میزبانی صیّاد اُلفتی است      ورنه به نیم ناله قفس می توان شکست

  • ثاقب زهرا

  مساله غریبی است

  انسان همیشه با خویشتن در جدال است،

  آرزوهایش را در اثر آلام کنونی از دست می دهد،

  و آلام خود را به امید آینده ای که به او تعلق ندارد فریب می دهد.

  • ثاقب زهرا

  وصول به شخصیت عالی امکان پذیر است،

  به شرط آن که انسان در تماس خود با امور زندگی،

  نگذارد به همان آسانی که گوسفند پشم خود را در

  خارستان هایی که از آن می گذرد از دست می دهد

  روحش پاره پاره شود.

  بالزاک

  • ثاقب زهرا

  حیران شده ام که میل جان با من چیست؟

  واندر گِل تیره این دل روشن چیست؟

  عمریست هزار بار «من» گویم و «من»

  «من» گویم و لیک می ندانم «من» چیست

  • ثاقب زهرا

  ما چیستیم؟

  جُز مولکول های فعال ذهنِ زمین،

  که خاطرات کهکشان ها را مغشوش می کنیم!

  مرحوم حسین پناهی

  • ثاقب زهرا